2015. december 16., szerda

Karácsonyi történet - George
Hideg karácsonyeste volt Chicagóban. Az öregember benn ült az autószerelő műhelyében. Mióta a felesége meghalt, nem ment sehova ilyenkor. Nem díszítette fel a műhelyt, nem volt karácsonyfája, nem gyújtott ünnepi fényeket. Ugyanolyan nap volt számára, mint a többi. Nem gyűlölte a karácsonyestét, csak nem talált okot az ünneplésre. Gyermekei nem voltak. A felesége elment.
Üldögélt az ablaknál, nézte a havazást, ami egy órája tartott már, s az életén töprengett, amikor kinyílt az ajtó, és egy hajléktalan oldalgott be rajta. 
Az Öreg George, ahogy a kliensei nevezték, ránézett, s ahelyett, hogy elküldte volna, beljebb invitálta a tűzhely mellé, hogy melegedjen egy kicsit.
- Köszönöm, de nem akarom zavarni, - mondta az idegen. - Látom, még nyitva a műhely, szusszanok egy kicsit, ha megengedi, aztán megyek tovább.
- Majd megy, ha már került valami meleg étel a gyomrába, - fordult George a kredenchez. Lecsavarta egy ételhordó termosz tetejét, s egy kanállal együtt odaadta az edényt az idegennek. - - Nem sok maradt, de még meleg és finom. Pörkölt. Én csináltam. Utána majd iszik egy kávét, az is forró még, az előbb lett kész.
Ebben a pillanatban megszólalt a kapucsengő.
- Elnézést, ki kell mennem, jövök mindjárt, - szólt George, és indult, hogy megnézze, kinek van szüksége a munkájára.
A kapu előtt egy öreg 53-as Chevy állt. Gőz áramlott ki a motorházból. A vezetője kétségbeesve ragadta meg George kabátujját.
- Uram, segítsen! - mondta erős spanyol akcentussal. - Az asszony vajúdik, most vinném a kórházba, de lerobbant az autóm.
George felnyitotta a motorház fedelét. Úgy tűnt, a motorblokk megrepedt a hidegtől. A kocsinak annyi.
- Hát ezzel nem fognak menni sehova egyelőre,- morogta.
- Az nem lehet, könyörgöm, segítsen, - nyöszörgött a férfi. George megfordult, és bement az irodába. A tábláról leemelte öreg járgányának a kulcsát, s visszament az udvarra. Hátrakerült a garázshoz, beindította az autót, kigurult vele az útra, s megállt a házaspár mellett.
- Itt van, menjenek ezzel, - mondta. - Nem valami szép látvány, de nagyon jól megy.- Segített az asszonyt átültetni a lerobbant autóból, majd hosszan nézett utánuk, ahogy tovahajtottak az éjszakába. Megfordult, és visszament a házba.
- Örülök, hogy oda tudtam adni az autót. A kerekeik is nagyon kopottak voltak. Az én öreg járgányomon új gumik vannak… -  George ekkor vette észre, hogy magában beszél. Mialatt kint volt, a hajléktalan elment. Az edény az asztalon állt üresen, mellette egy használt kávéscsésze.
- Legalább került bele valami, ki tudja, mióta nem evett, - gondolta az öreg. Visszament az utcára, megpróbálta beindítani a Chevyt. Többszöri nekirugaszkodásra beindult a motor. Úgy látszik, mégsem az ment tönkre. Bevitte az autót a garázsba az öreg járgány helyére. Gondolta, megbütyköli, legalább csinál valamit. Karácsony este úgysem jönnek kuncsaftok. Ahogy megvizsgálta, kiderült, hogy tényleg nem a motor ment szét, hanem a hűtés alsó csöve repedt el.
- No, ezt ki is tudom cserélni azonnal,- gondolta, s úgy is tett. - Ezekkel a gumikkal nem húzták volna ki a tél végéig.- Leszedte a védőhuzatot felesége régi Lincolnjáról. Gondolta, kicseréli a kerekeket, ezek egészen újnak látszanak, s úgysem akarta használni az autót. 
Mialatt dolgozott, lövést hallott. Nem volt szokatlan a környéken, de azért lecsapva a kezében lévő dolgokat, kirohant az utcára. Egy rendőrautó állt az úton, mellette a földön egy sebesült, egyenruhás férfi feküdt. Mikor meglátta az öreget, megszólalt, és segítséget kért. George megpróbálta felidézni emlékezetében a hadseregben tanultakat a sebesültek ellátásáról, felsegítette a férfit, bevezette a házba, és lefektette. Tudta, hogy sürgősen el kell látni a sebet.
- Nyomókötést alkalmazunk, hogy elálljon a vérzés, - gondolta. Aznap reggel hozták el a tiszta ruhát a mosodából, előszedett egy törülközőt, azzal meg ragasztószalaggal kötözte be a sebet.
- Azt mondják, a ragasztószalag mindenre jó, - próbálta felvidítani a rendőrt. „Valami fájdalomcsillapító is kellene”, gondolta. Előszedett egy pirulát, amit hátfájásra használt.
- Ez jó lesz”, mondta, -  s egy pohár vízzel odaadta a rendőrnek. - Maradjon így, amíg hívok egy mentőt. - Hiába próbálkozott, nem volt vonal. „Majd beszólok a központba a rendőrautó adóvevőjén”, jutott eszébe, és kiment.
Kiderült, hogy a golyó a rádióban állt meg, használhatatlanná téve azt. Mikor visszament a házba, a rendőr már felült.
- Mindent köszönök, - mondta. - Ott is hagyhatott volna, hisz a támadóm nem mehetett messzire, magára is rálőhetett volna.
George leült mellé.
- Sosem hagytam cserben egy sebesültet a hadseregben, nem fogom most sem. - mondta egyszerűen. Benézett a kötés alá, hogy ellenőrizze a vérzést.
- Rosszabbnak tűnt, mint amilyen valójában, - mondta. - Átment magán a golyó, de semmi fontos dolgot nem ért. Ha a seb begyógyul, olyan lesz a válla, mint újkorában.-  Felállt, és töltött egy csésze kávét.
- Jöhet? - kérdezte.
- Nem, köszönöm,- mondta a rendőr.
- Márpedig meg fogja inni. Az én kávém legjobb a környéken. Fánkot sajnos nem tudok hozzá adni.
A rendőr elnevette magát, s elvette a csészét. Ebben a pillanatban kivágódott az ajtó, s egy fiatalember ugrott be az irodába, lövésre kész fegyverrel a kezében.
- Adja ide a pénzt! Azonnal, vagy lövök! - üvöltötte. A fegyver remegett a kezében, s George biztos volt benne, hogy ez a szerencsétlen még sosem fogott pisztolyt senkire.
- Ez az alak lőtt rám!, - kiáltotta a rendőr.
- Fiam, mire jó ez? - kérdezte nyugodtan az öreg. -Tedd el azt a pisztolyt, még megint megsebesítesz valakit.
A fiatalember összezavarodott.
- Fogja be, öreg, mert lelövöm. Adja ide a pénzt!
A rendőr a saját fegyveréért nyúlt.
- Hagyja csak, - szólt rá George. - Már így is a kelleténél több fegyver van ebben a szobában. - Majd odafordult a fiatalemberhez. - Fiam, karácsonyeste van. Ha pénzre van szükséged, tessék, itt van. Nem sok, de nekem is csak ennyi van. Tedd már el azt a pisztolyt. - Kivett a zsebéből 150 dollárt, és átnyújtotta a férfinak, mialatt a másik kezével elvette tőle a fegyvert.
A fiatalember eleresztette a pisztolyt, a földre rogyott, és sírni kezdett.
- Erre sem vagyok jó, mi? Nem akartam én semmi rosszat, csak venni valamit a feleségemnek meg a gyereknek, - zokogta. - Kirúgtak a munkahelyemről. Nem tudom kifizetni a lakbérünket. Az autómat már elvitték múlt héten…
George átadta a fegyvert a rendőrnek.
- Fiam, mind kerülünk szorult helyzetbe olykor. De nem így kell megoldani a bajainkat.
Felemelte a síró embert, és lenyomta egy székre a rendőrrel szemben.
- Persze, néha csinálunk hülyeségeket. - Neki is odanyújtott egy csésze kávét.
Attól vagyunk emberek. De betörni ide egy fegyverrel, az nem old meg semmit. Most pihenj egy kicsit, csillapodj le, s hátha kitalálunk valamit.
A fiatalember abbahagyta a sírást. Ránézett a rendőrre.
- Elnézést kérek, nem akartam meglőni. Elsült a pisztoly. Kérem, ne haragudjon.
- Fogja be, és igya meg a kávéját, - mondta neki a rendőr.
Elsőnek George hallotta meg a szirénázást. Egy rendőrautó és egy mentő állt meg a ház előtt az utcán. Két rendőr lépett be az ajtón pisztollyal a kezében.
- Chuck! Jól vagy?, - kérdezte egyikük a sebesültet. - Ahhoz képest, hogy meglőttek, egész jól.
- Hogy találtatok rám?
- A kocsid GPS-e jelzett. Az utóbbi idők legjobb találmánya. Ki lőtt rád? - kérdezte a másik rendőr, s odalépett a fiatalemberhez. Chuck nem késlekedett a válasszal.
- Fogalmam sincs. Elnyelte a sötét. Eldobta a pisztolyát, s elrohant.
George és a fiatalember a cipőjük orrát bámulták.
- Ez a kölyök itt dolgozik? - kérdezte a sebesült George-ot.
- Igen, - válaszolta az öreg.- Ma reggel fogadtam fel. Elvesztette az állását, szegény.
Közben a mentősök is bejöttek, hordágyra tették Chuck-ot. A fiatalember közel hajolt hozzá, s ezt suttogta:
- Miért…?
- Boldog karácsonyt, kölyök…, mondta Chuck. - S magának is, George. Köszönök mindent.”
- Hát ezt megúsztad. Egy gonddal kevesebb,- szólt George, miután a többiek elmentek. Bement a hátsó szobába, és egy dobozzal tért vissza. Kivett belőle egy ékszeres dobozt, és kinyitotta.
- Ezt vidd el az asszonykádnak. Szerintem Martha se bánná. Azt mondta, jól jön majd egyszer. És lám.
A fiatalember odanézett, s egy gyönyörű briliánsgyűrűt látott a dobozban.
- Ezt nem vihetem el, - mondta elfogódottan. - Magának sokat jelentett.
- Most meg neked jelent sokat, - vágott vissza George. - Nekem megmaradnak az emlékeim. Másra nincs is szükségem.- Aztán újra benyúlt a nagyobbik dobozba. Egy játékrepülőt és egy kisautót vett ki belőle. Az olajtársaság hagyta nála eladásra. - Ezt meg elviszed a kölyöknek.
A fiatalember újra elsírta magát, és odanyújtotta az öregnek a 150 dollárt, amit korábban kapott tőle.
- És mégis miből veszed meg a karácsonyi ebédrevalót? Tedd csak el azt is, - mondta George. - Most meg indulás haza a családhoz!
Az ajtóból a fiatalember visszafordult.
- Reggel itt leszek, ha komolyan vehetem, hogy felvett dolgozni.
- Szó sincs róla. Karácsonykor zárva tartok, - válaszolta George. - De holnapután itt legyél nyitáskor!
Kikísérte a fiatalembert, s mikor visszafordult, lám a hajléktalan újra a szobában volt, visszajött.
- Hát maga honnan került elő? Azt hittem elment már.
- Itt voltam végig. Mindig itt vagyok, - válaszolt az idegen. - Azt mondja, nem szokta megünnepelni a Karácsonyt. Miért nem?
- Hát, mióta az asszony itt hagyott, minek törjem magam. Karácsonyfa állítás, meg minden, kár azért a kis fenyőfáért. Süssek süteményeket, mint annak idején Marthával? Egyedül már nem ugyanaz. Meg különben is kezdek pocakosodni.
Az idegen George vállára tette a kezét.
- Pedig megtartod az ünnepet, George. Enni és inni adtál, mikor éhes voltam, meleget adtál, mikor fáztam. A vajúdó asszony fiút fog szülni, aki felnőtt korában neves orvos lesz. A rendőr, akit elláttál 19 ember életét fogja megmenteni a terroristáktól. A fiú, aki ki akart rabolni, gazdaggá tesz majd téged a munkájával. Az ünnep szellemisége a fontos, és azt te ugyanúgy megtartod, mint bárki más.
George meghökkent mindattól, amit az idegen mondott.
- Honnan veszi mindezeket?, - kérdezte.
- Bízzál bennem, George. Megérzem ezeket a dolgokat. Azt is tudom, hogy mikor lejárnak életed napjai, találkozni fogsz Marthával, és újra együtt lesztek. Azzal az idegen az ajtó felé indult.
- Bocsáss meg, George, de mennem kell. Haza kell érnem az ünnepségre, amit nekem rendeznek.
Ahogy nézte, George szeme előtt az ósdi bőrkabát és a kopott nadrág lassan vakító fehér köntössé változott. Aranyfény töltötte be a szobát.
- Tudod, George, ma van a születésnapom. Boldog Karácsonyt.
- Boldog születésnapot, Uram, - válaszolta George meghatódva.

Provided by Free Christian Content.org
Forrás: http://havannacsoport.hu/index.php/9-blog/960-karacsonyi-tortenet-george

2015. december 14., hétfő

Könyvtárhasználati házi verseny

Az egy hete, felsősök részére megtartott versenyen a kézikönyvek használata volt a téma. A  következő eredmények születtek:
1. Kótai Erik - Kui Ákos 8.a
2. Szilágyi Viktória - Varga Szofi 5.a
3.Rinhoffer Roxána - Lehoczky Anikó 6.a
Gratulálunk!

2015. november 12., csütörtök

Új Köznevelés 2015/október

A TARTALOMBÓL:
  • Októberben indul a Nemzeti Köznevelési Portál (NKP) - Miért érdemes regisztrálni?
  • Személyiségfejlesztő játékgyűjtemény kicsiknek
  • Szaktanácsadás, tanfelügyelet, minősítés
  • Tantárgygondozó szaktanácsadás
  • SNI-, és BTMN-integrációt segítő szaktanácsadás
A könyvtárban olvasható!

2015. november 11., szerda

Az 100 daru története

1945. augusztus 6-án az amerikai hadsereg atombombát dobot Hiroshimára, majd két nappal később Nagaszaki is erre a sorsra jutott. A két városban becslések szerint több mint kétszázezren haltak meg. 
  Közöttük volt Szadakó, egy 12 éves kislány, akinek alakja mára a béke szimbólumává emelkedet.
Szaszaki Szadakó 1943-ban született, kétéves volt, amikor szülővárosát, Hiroshimát atomtámadás érte. Tizenkét éves koráig egészséges, sportos kislány volt. Abban az évben egy futóversenyre gyakorolva egyszerre rosszul lett. Az orvosok leukémiát állapítottak meg nála, amely az atombomba utóhatásaként jelentkezett.

  A kórházban egyik barátnője egy ősi japán legendát mesélt Szadakónak, miszerint aki ezer darumadarat hajtogat, annak valóra válik egy kívánsága. Szadakó élni akart. A papírhajtogatást a kórházi kezelés nyolc hónapja alatt egy napra sem hagyta abba. Mindvégig hitte az életet. Halála napjáig, 1955. október 25-ig 644 darumadarat sikerült elkészítenie. Az ezer darabhoz még hiányzó darumadarakat barátai készítették el és helyezték mellé a sírjába. 
 November 11. azóta Szadakó emlékére a béke és az origami világnapja Japánban
Forrás: http://origamiland.lapunk.hu


 
Ebből az alaklomból ma egész nap hajtogattunk.Egeret, kutyust, könyvjelzőt, angyalt, melyik osztály mit.
Elsősök és másodikosok voltak a vendégeim.


2015. október 1., csütörtök

Köszönet a szülőknek, családoknak!

Ha ők nem lennének, nem volna mód arra, hogy a gyerekek új könyveknek örülhessenek, hiszen évek óta nem kapunk pénzt könyvtárfejlesztésre. Már szeptemberben két család ajándékozott meg minket, amiért nagyon hálásak vagyunk.
  • A hónap elején a Tóth - Szabó família két szatyor mesekönyvet hozott, amiről a három gyerek lemondott az iskola közössége javára.
Egyet szeretnék bemutatni a sok közül, mert nekem nagyon tetszik az illusztrációja, bevallom, még nem olvastam el, de olyan étvágygerjesztőek a képek, hogy bizonyára sok kisgyerek fogja majd kézbe, és remélhetően el is olvassa.
A bájos rajzokat Marco Campanella készítette


  • Tegnap a 3.b osztályos Bartal ikrek -Enikő és Benedek - anyukája  keresett meg ajándék kötetekkel, köztük a Móra kiadó Lumpi Lumpi gyógyító meséi sorozattal. 
Lumpi Lumpi egy képzeletbeli kis sárkány, aki Bartinál -egy kisfiúnál - lakik. Színe kék, és hideg lángot fúj, tehát ártalmatlan, nem éget meg senkit és semmit. Az orrából olyan füstkarikákat ereget, melyek színükkel elárulják Lumpi Lumpi lelkiállapotát. Például, ha fél, kék karikákat, ha boldog, rózsaszínűeket, ha sértődött, akkor szürkéket.
Különleges képessége, hogy mindig megvigasztalja barátját, Bartit. Mesebeli utazásaikon eltűnik minden aggodalom és szorongás. A gyermeki lelket gyógyító esti mesék.
A másik érdekesség a Pipacska és Kockapaci kalandjai című két kötetes könyv, amely vidám matematika alcímmel kisebbeknek szóló mesékkel tanít az elemi matematikai fogalmakra.
Nagy segítség lehet szülőknek és segítő pedagógusoknak  Illés Györgyi:  Beszéd utca című kötete. A szerző Montágh Imre szellemiségének egyik örököse. Beszédoktatási módszere a logopédia, kommunikáció, zene, mozgás és fantázia fejlesztésének összhangjára épül.

  • Bár nem szülőktől kaptuk, de nagyon örülünk a legújabb testnevelés-módszertani kiadványcsomagnak, amit pár hónappal az ünnepélyes szerzői bemutató után már el is juttatott a Magyar diáksport Szövetség az iskolákba. A Tesim módszertani csomag 8 kötetből áll.
  A kiadványok a legjelentősebb elemei azoknak a szakmódszertani fejlesztéseknek, amit az MDSZ a minőségi testnevelés érdekében végez. Számos olyan területet ölelnek át, ami a XXI. századi testnevelés oktatásban, elméleti és gyakorlati vonatkozásban egyaránt hasznos és előremutató. A kiadványok valamennyi érintett iskola számára ingyenesen váltak elérhetővé.

Őszi programjainkHónap


Nap

Óra

Téma

Kinek?

Szeptember

18.

du.

Kézműves péntek

6. évfolyam és vendégeik

Október

15.

14

Könyvtárhasználatra épülő természetismeret verseny

5. évfolyamosoknak

19.

8.00

Olvasási verseny meghirdetése

Bárki részt vehet benne

péntekenként du.

Kézműves péntek

6. évfolyam és vendégeik

November


11.

10-15

„Szadako”- nap

Alsó tagozat

péntekenként du.

Kézműves péntek

6. évfolyam és vendégeik

2015. szeptember 4., péntek

Programajánló
Három, ingyenes, hétvégi, budapesti programot szeretnénk a figyelmetekbe ajánlani. A közös bennük az, hogy mindegyik szeptember 12-én, szombaton lesz megtartva, tehát van választási lehetőség.

1.       A III. kerületben, a Flórián téren Energia Napot tartanak, ahol minden a tudatos energia felhasználásról szól.  A rendezvényen megjelenő szervezetek interaktív programokkal készülnek. A látogatók aktivitásukért cserébe a rendezvény pontgyűjtő füzetébe pecsétet kapnak. Az összegyűjtött pecsétekért fákat, és egyéb zöld ajándékokat adományoznak a vendégeknek, akik így közvetlen tehetnek az egészségesebb Földünkért.  A rendezvény reggel 6 és este 8 óra közt zajlik. Megközelítés az 1-es villamossal néhány megálló.

2.      Szintén a szomszédos kerületben, de ezúttal Újpesten, Árpád  út 51-53. szám alatt található udvarban   vár a Magic Day, ahol korra és nemre való tekintet nélkül egy teljes napon át mindenki együtt játszhat. A játéknap szervezői a "társas játszást" és a gondolkodtató játékokat szeretnék minél szélesebb körben népszerűsíteni, közel 400 játékot lehet majd ingyenesen kipróbálni a rendezvény ideje alatt. A szervezők belépő gyanánt arra kérik az érkezőket, hogy hozzanak magukkal kupakokat vagy megunt használt játékokat, hogy azokat jótékony célra ajánlhassák fel.

3.      Kicsit távolabb, KÖKI Terminálban található Retrotoys LEGO szaküzlet előtt  Retrotoys Nindzsa Tréning címmel tart rendezvényt 10 és 17 óra között a Retrotoys csapata. Minden ifjú nindzsa pörgős feladatokon vehet részt. Lehet  LEGO ajándékokért  versenyezni  és teljesíteni  a Retrotoys Nindzsa Tréninget. A helyszínen nindzsa ügyességi feladatok, sárkányépítő verseny, Kendo kardforgatás és más  LEGO-s próbatétel is várja az érdeklődőket.


Ajánlotta a  sulirádió csapata